Soul Realignment®

Vem är du på själslig nivå? 

Vilka är dina medfödda gåvor och hur uttrycker du dem bäst? Hur skapar du överflöd och vad blockerar dig att leva ut ditt själsliga jag?

Soul Realignment® är en teknik där jag går in i Akasha arkivet och hämtar information från din själs Divine Soul Blueprint, din alldeles egna själsbok. Alla val din själ tagit i tidigare liv och i detta liv finns sparade här. Positiva val som gynnat din själ men även negativa val som skapat blockeringar. Att bli medveten om dessa blockeringar och kunna ta tillbaka kontrollen är den stora transformationen som jag med hjälp av Soul Realignment® erbjuder dig. Är du redo att lära känna din själ, på djupet?

 Hur går en session till?

Sessionen sker via Skype så du kan befinna dig var som helst på jorden.